HisLit-hanke

HisLit-hanke

HisLit on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, joka tarkastelee historian tekstitaitoja. Tämän täydennyskoulutuksen kouluttajat toimivat HisLit-hankkeessa ja hyödyntävät koulutuksessa myös hankkeesta saatavaa tutkimustietoa.

HisLit -hankkeen tausta-ajatuksena on historian kieli- ja tekstikeskeisyys. Tulkinnat menneestä pohjaavat teksteihin ja esitetään teksteinä. Historiallisen tiedon tulkinnallisesta luonteesta vallitsee pitkälti yksimielisyys, mutta tutkimusta historiallisen tiedon rakentumisesta ja siitä millaisten prosessien tuloksena tieto syntyy, on Suomessa tehty aiemmin vain vähän.

Historian tekstitaidoilla tarkoitetaan kykyä analysoida erilaisia tekstejä, sekä kykyä tuottaa niiden pohjalta päteviä tulkintoja. Koska jokaisella tiedonalalla on omat tapansa tuottaa ja käyttää kieltä, on historian tekstitaiturin ymmärrettävä myös tiedonalan tavat tuottaa tietoa. Hanke tuottaa tietoa opiskelijoiden tavoista sekä kyvyistä tulkita ja rakentaa historiallista tietoa. Tarkastelemme myös sitä, millaisilla opetuksellisilla käytänteillä näitä taitoja voidaan kehittää.

Tulossa 4-5 kesäkuuta, TEHO2020 konferenssi.

Lisätietoa HisLit-hankkeesta englanniksi

Tutkivaa ja eläytyvää historian opetusta (TEHO)