Histut-koulutus

Histut-koulutus

Täydennyskoulutus: Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa: verkosto kehittäjäopettajista (5 op)

Koulutus päättyi 9.11.2018.

Koulutuksessa Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa keskityttiin taitopohjaisen ja tutkivan historianopetuksen edistämiseen ja kehittämiseen koulussa. Tulevaisuudessa työelämään siirtyviltä oppilailta vaaditaan oppiaineen sisältötiedon lisäksi ymmärrystä eri tieteenalojen tavasta rakentaa ja ilmaista tietoa; oppimaan oppiminen, tiedon prosessointitaidot sekä kriittinen ajattelu ja aktiivinen kansalaisuus korostuvat. Ohjasimme hankkeeseen osallistuvia opettajia kehittämään omaa opetustaan tutkimuksellisella otteella, tukien niin opetuksen suunnittelua, toteuttamista kuin arviointia. Koska tulevaisuuden opetustyö perustuu enemmän yhteisölliselle työlle, ryhmä muodosti verkoston, jossa opetusta kehitettiin mahdollisimman paljon yhdessä ja myös jaettin kehitystyön tuloksia niistä kiinnostuneiden ulottuville.

Kenelle?

Kaikille historiaa opettaville opettajille alakoulusta lukiokoulutukseen. Koulutukseen otettiin 25 opettajaa eri puolilta Suomea. Koulutus järjestettiin Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksella ja sen rahoitti Opetushallitus. Koulutus oli osallistujille maksuton.

Kesto, laajuus ja rakenne?

Koulutus koostui neljästä lähijaksosta ja omaan koulutyöhön kytkeytyvästä opetuskokeilusta.

  1. Lähijakso 16.-17.11.2017. Tutkiva oppiminen ja 2000-luvun taidot oppimisessa: Ensimmäisellä kahden päivän lähijaksolla perehdyttiin tutkivaan oppimiseen ja taitopohjaiseen historian opetukseen alustusten sekä harjoitusten avulla. Lähijaksolla aloitetaan myös oman opetuskokeilun suunnittelu. Kouluttajina toimivat Matti Rautiainen ja Anna Veijola
  2. Lähijakso 19.1.2018. Tutkiva oppiminen käytännössä: Toisella lähijaksolla tutustuttiin erilaisiin tutkivaa oppimista ja taitopohjaista historian opetusta kehittäviin kokeiluihin eri kouluasteilla. Opetuskokeiluja toteuttaneet opettajat toivat omia kokeilujaan lähijakson aikana eri tavoin esille.
  3. Lähijakso 18.5.2018. Taitopohjaisen oppimisen arviointi ja oppimaan oppiminen, oman toiminnan reflektointi: Kolmannen lähijakson keskeisenä teemana oli tarkastella taitopohjaisen oppimisen arviointia ja arvioinnin roolia oppimisen välineenä. Kouluttajana toimi Najat Ouakrim-Soivio.
  4. Lähijakso 9.11.2018. Taitopohjaisen oppimisen malleja: vierailevana kouluttajana oli Richard McFahn Sussexin yliopistosta, Iso-Britanniasta. Koulutuspäivässä esiteltiin englantilaisia tutkivan historian oppimisen malleja käytännön työpajoissa ja samalla vedettiin koulutusta yhteen ja julkistettiin yhteisesti tuotettu kirja.

Osallistujat työstivät koulutuksen aikana tehtävät opetuskokeilut syksyyn 2018 mennessä opetusmateriaaliksi, joka on julkaistu sekä digitaalisessa muodossa näillä sivuilla, että kirjana.

Koulutuksen toteutti Jyväskylän yliopistossa toimiva TEHO-tiimi (Tutkivaa ja Eläytyvää Historian Opetusta). Tiimin muodostavat dosentti Matti Rautiainen (Opettajankoulutuslaitos), KT, FL Anna Veijola (Jyväskylän normaalikoulu) ja akatemiatutkija Simo Mikkonen (historian ja etnologian laitos).

Lisätietoa sähköpostitse: histut-koulutus@jyu.fi