Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa

Viimeisten vuosien aikana meille on useaan kertaan esitetty kysymyksiä tutkivan oppimisen ja monilukutaidon määritelmistä. Molempiin on toki olemassa useanlaisia määritelmiä. Pidämme kuitenkin tärkeämpänä uteliaisuutta ja halua ymmärtää sitä, mistä monilukutaidoissa ja tutkivassa oppimisessa on kyse. Haluamme että käsitteiden lisäksi ne ymmärrettäisiin myös käytännön toimintana.

Oheiset oppimateriaalit ovat syntyneet Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella järjestetyssä täydennyskoulutuksessa, jossa nostimme keskiöön taitopohjaisen ja tutkivan historianopetuksen edistämisen ja kehittämisen kouluissa. Koulutukseen osallistuneet opettajat kehittivät tutkivalla otteella omaa opetustaan toteuttamalla koulutuksen aihepiiriin istuvan kokeilun. Nämä oppimateriaalit ovat näiden kokeilujen tulosta. Ne sisältävät ohjeet opetuskokeilun toteuttamiseksi, arvioimiseksi, sekä lähdeaineistoja, kokeilujen tueksi.

Uteliaita ja inspiroivia hetkiä kehittämistyön parissa!
Anna, Matti, Sanni ja Simo

MONILUKUTAIDOT JA TUTKIVA OTE HISTORIAN OPETUKSESSA
Toimittaneet Anna Veijola, Matti Rautiainen, Sanni Kupiainen & Simo Mikkonen
Taittanut Petri Voudimäki / Studio Woudin
Jyväskylän yliopisto (2018)
ISBN 978-951-39-7641-5

Historiaan hävinneet – lähteiden käyttö, tarkoitus ja tausta – Silja Penna-Haverinen & Jenni Björn

Opetuskokonaisuudessa harjoitellaan monipuolisesti lähteiden käyttöä ja selvitetään eri henkilöiden tarinoita oppilaille jaettavien aineistojen avulla.

Historia tutuksi henkilön kautta – Marja Laaka

Lukuvuoden mittaiseksi suunniteltu projekti, jossa oppilaat kehittävät itselleen hahmon, joka elää omaa arkeaan läpi 1900-luvun Suomen historian mullistusten.

Suomen taiteen kultakausi – Henna Heikkinen

Ainerajat ylittävä projekti, jossa tarkastellaan Suomen taiteen kultakautta, harjoitellaan kuvien tulkintaa ja merkityksiä muun muassa kuvanmuokkauksen avulla.

Kolme Euroopan diktaattoria – Jarmo Ritanen

Kolmen eurooppalaisen diktaattorin sekä näiden edustamien ideologioiden vertailua ja tulkintaa.

Lahden dopingskandaali 2001 – Juho Annala

Tulkintoja monipuolisten lähteiden avulla Lahden dopingskandaalista.

Näin elettiin sata vuotta sitten – kotiseutu osana suomalaista historiaa – Sari Mäkeläinen

Kotiseutumuseovierailun hyödyntäminen osana paikallishistorian oppimista.

Puukkojunkkarit – iloisia veikkoja vaiko humalaisia rettelöitsijöitä? – Antti Sipola

Puukkojunkkareiden oman aikansa asema sekä myöhemmät tulkinnat lähteiden avulla.

Laukaus Kultarannassa – Kuka yritti murhata presidentti Urho Kekkosen juhannuksena 1957? – Anna Veijola & Matti Rautiainen

Kekkosen murhayrityksen pohjalle rakennettu mysteeri, jossa opiskelijat käyttävät alkuperäisaineistoja.

Kuuban kriisi dokumenttien valossa – Heli Kyllönen

Kuuban kriisin taustat, tapahtumat ja ratkaisut alkuperäisaineistoja käyttäen.

Mannerheim – mies myytin takana – Sami Kallioinen & Juuso Repo

Mannerheimin moninaiset tulkinnat myyttisen roolin takana.

Vuotta 1918 tutkimassa – Tiina Kärkkäinen, Laura Nyyssönen & Niina Väntänen

Vuosi 1918 paikallishistorian näkökulmasta Helsingissä vierailujen sekä pelillistämisen kautta.

Rovaniemen murhapoltto – Petri Veikkolainen

Modernisoituvan Rovaniemen murhapoltto poliittisena välineenä 1930-luvun Suomessa.

"Toisenlaista oli silloin" – nuoruuden teema portfoliotyskentelyn kautta – Anni-Kaisa Tanjunen & Marlene Leppäsalko

Suomen historian tarkastelua nuorten elämän ja nuoruuden kautta.

Länsimaisen demokratian juuret ja tila – Marja Laitinen & Lea Savón

Nykydemokratian muotoutumisen ymmärtäminen demokratian historiallisen kehityksen kautta.

Historian taitojen arviointi – Heikki Liuska

Taitopohjaista oppimista, jota lähestytään arvioinnin kautta.

Käänteinen oppiminen – Matti Rantonen

Kurssikuvaus käänteisen oppimisen käyttämisestä historian taitojen opiskeluun lukion HI4-kurssilla.

Historia kuvina ja hetkinä – Mari Hannola-Antikainen

Mikrohistoriaa ja elämyksellisyyttä valtakunnanhistorian rinnalle opiskeltaessa Suomen historiaa ennen autonomian aikaa.

Helpottaako Euroopan unionin vapaa liikkuvuus elämää – Eija Niskanen

Euroopan unionin vapaan liikkuvuuden vaikutus työhön ja liikenteeseen asiantuntijakokemusten kautta.