Kylmän sodan historiaa

Kylmän sodan historiaa – Lukion soveltava kurssi

Kylmä sota alusta loppuun – yhdessä paketissa!

Kylmän sodan historiaa -kurssi on itsenäisesti suoritettava opintokokonaisuus lukiolaisille. Se on mitoitettu yhden lukiokurssin (38 oppituntia, 2op) laajuiseksi ja siinä keskitytään historiallisen tiedon luonteen ja historiallisen tiedon muodostumisen opiskeluun.

Kurssin kuusi opintotehtävää perustuvat suomeksi käännetyn lähdeaineiston analysointiin ja tulkitsemiseen.
Historiankin oppimisessa oppimisen hurma syntyy oivaltamisen ilosta. Näiden tehtävien on tarkoitus mahdollistaa sellaisten syntyminen. Toivotamme oivaltavia hetkiä!

 

@ tekijät
Anna Veijola, Matti Rautiainen & Simo Mikkonen
Taitto: Petri Voudinmäki / Studio Woudin
Yliopistopaino, Jyväskylä 2019
ISBN 978-951-39-7758-0 (verkko)